Od 9.4. nabyl účinnosti nový zákon upravující přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací pro povinné subjekty. Tj. subjekty veřejného sektoru: státní správy, samosprávy a příspěvkových organizací.

Jedná se o povinnosti, které určují, že web musí být pro uživatele

 • vnímatelný,
 • ovladatelný,
 • srozumitelný,
 • a stabilní.

Jedná se o soubor pravidel, které usnadňují přístup k informacím pro hendikepované uživatele. Funkce webu tak nekončí u hezky vypadajícího designu, ale nově musí obsahovat prvky, které si rozumí s pomocnými zařízeními (například čtečky) a to včetně aditivních technologií.

Zjednodušeně lze říci, že pokud je zdroj přívětivý pro nástroje pro hendikepované, bude jim i lépe rozumnět vyhledávací robot.

Uvedené body se hodí samozřejmě nejen pro veřejný sektor, ale i pro jakoukoliv internetovou tvorbu, a toho jsme si v Drualasu vědomi.

Vnímatelnost

Jedná o přístup k informacím, které jsou na webu prezentovány. Na webu je nově nutné, aby uživatel, i bez použití zraku, věděl co se zde nachází. Pro představu se jedná např. o:

 • Alternativní texty k netextovému obsahu:
  • Popisky obrázků.
  • Strojově čitelné dokumenty.
  • Textová stopa pro audio a video - titulky.
  • Charakteristika netextového obsahu, tj. co se nachází na obrázku, na videu, na nahrávce.
  • Jasná identifikace prvků. Např. pro formuláře, captcha (obrázková bez textu bude pro uživatele v tomto případě limitující).
 • Obsah by měl být přizpůsoblivý:
  • Obsah by neměl být závislí na prezentačním nástroji (telefon, čtečka vs. počítač), ale měl by jít prezentovat všude a to bez ztráty struktury a informace.
  • Uživatel by měl porozumnět kontextu a vazbám mezi prezentovanými informacemi.
  • Obsah by měl být porozumitelný bez vynaložení vlastností založených na smyslovém vnímání.
 • Rozlišitelnost
  • Ať už animace, video, nebo audio, vždy musí existovat možnost jej zastavit a znovu spustit, nebo ztlumit.
  • Musí být zachován kontrast. Barva zároveň nesmí být jediným vizuální prostředkem, sloužícím k poskytnutí určité informace.
  • Systém musí umožňovat zvětšení velikosti písma minimálně o 200% se zachováním funkčnosti.

Ovladatelnost

Uživatelé mohou využívat k pohybu na webu nejen myš, či dotykovou obrazovku, ale i pouze klávesnici, nebo jiné zařízení určené pro zdravotně postižené uživatele.

Pro představu využijeme klávesnici. Projít celý web pomocí klávesnice může být velmi náročné. Je zde hned několik důležitých podmínek:

 • Na uživatele nesmí být vznesen časový tlak, při expiraci musí mít možnost obnovit činnost, kde skončil.
 • Obsah by se v průběhu neměl jinak měnit (např. pomocí ajax).
 • Měl by být zachován vstup na všechny prvky, které jsou dostupné i např. pomocí myši. Nesmí se měnit standard užití. Jako příklad si vezmeme známe ctrl + c, kdyby to mělo najednou jinou funkci, tak se budeme divit. Zkratky je však možné využívat, je však nutné dbát na to, aby bylo je možné vypnout.
 • Snadná navigace: projít pomocí tabu celou stránku může chvilku trvat, je proto vhodné přidávat odkazy pro přeskočení bloků.
 • Uživatel musí být o každé stránce informován:
  • Kde se nachází: titulek stránky, nadpisy.
  • Na jakém prvku je (atr title, alt a focus efekt).
  • Důležité je, aby byla zachování sekvence procházení. Nesmí se tedy stát, že kliknu na TAB a hodí mě to dolů, pak nahoru apod.
  • Každý odkaz musí být popsán a mít kontext k obsahu.
 • Je zapotřebí mít tedy popsáno na jakém prvku se aktuálně uživtel nachází a mít toto i vizuálně označeno (focus). 
 • V rámci ovladatelnosti je také nutné, aby nebyly aplikovány přemrštěné efekty, nebo vizuální vyobrazení. Nesmí být tři záblesky za sekundu, nebo podprahové blikání.

Srozumitelnost

Cílem je zajistit, aby informace a ovládání uživatelského rozhraní bylo pro uživatele srozumitelné. Hlavními okruhy jsou zde: čitelnost obsahu, intuitivní ovládání a pomoc při zadávání dat.

Čitelnost obsahu

 • Musíme vědět o jaký jazyk se jedná.
 • Pro neobvyklá slova by mělo existovat vysvětlení.
 • Pokud existují zkratky, měl by web obsahovat jejich seznam a způsob užití.

Intuitivnost

 • Focus nemění kontext obsahu. 
 • Konzistentní navigace.
 • Konzistentní identifikace - prvky stejného druhu se chovají stejně.

Zadávání

Máme-li formulář, uživatel musí být informován:

 • co zde zadat,
 • jak to zadat - nápověda,
 • jaké má omezení,
 • validace a určení chyby + pokyny k nápravě,
 • návrat na předchozí krok, kontrola údajů a potvrzení.

Stabilita

Čtvrtým a současné posledním principem je stabilita. Cílem je zajistit, aby byl obsah dostatečně stabilní a mohl tak být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupných zařízení (včetně aditivních technologií). Poslední princip obsahuje pouze jedno pravidlo, které je zaměřeno na zajištění kompatibility a validitu použitého kódu.


Celé znění lze nalézt na stránce ministerstva vnitra  

 1. CO JE PŘÍSTUPNOST?
 2. Na koho je přístupnost zaměřena?
 3. Kdo je povinný zajistit přístupnost?
 4. Nepřiměřená zátěž
 5. Prohlášení o přístupnosti
 6. Legislativa
 7. Metodické dokumenty
 8. Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti

Pojďte do toho s námi

Zavolejte nám na +420 603 330 150, nebo nám napište na info@drualas.cz

Kontrola proti robotům a spamu.