Webová prezentace 

Pro váš rybník zajišťuje kompletní webovou prezentaci na míru. Budete tak prezentovat vše nezbytné pro zvýšení povědomí o rybníku a pro samotné fungování rezervačního systému. Stránky jsou optimalizovány a je tak zajištěna jejich dohledatelnost ve vyhledávačích. 

Co získáte: online prodej lovných míst; přehled volných a prodaných pozic; maximalizujete prodeje lovných pozic; kvůli automatizaci snížíte práci lidských zdrojů; zvýšíte povědomí o rybníku v online světě.

Rezervační systém 

Rezervační systém automaticky dle stanovených pravidel kontroluje rezervace a zobrazuje volná místa, která je možné rezervovat. Uživatel v rámci nákupu může provést více rezervací na libovolný počet dní. Rezervace jsou následně validovány pomocí platební brány, nebo pomocí bankovního účtu. Systém ošetřuje celý proces nákupu až po fakturaci a případného napojení na fakturační systémy.

Lovná místa umožňují individuální nastavení cen a počet lovných pozic. Systém nabízí k rezervacím pouze ty kombinace, které jsou ještě volné a nekříží se s jinými rezervacemi.

Platby a účetnictví: Systém lze napojit na platební bránu, nebo využít pouze platby příkazem, na které systém vystavuje výzvy a hlídá jejich naplnění. V případě úhrady dochází k vystavení faktury, kterou je možné zasílat pomocí API do účetního programu, nebo si jej stáhnout pomocí exportu.

Ceny: Pro rezervace lze nastavit variabilní ceny dle délky. Standardem je celý den, denní, noční, víkendová, nebo dle délky po sobě jdoucích dní.

Doplňkové služby: K rezervaci míst je možné vytvářet dodatečné služby k dokoupení, například pruty, další osoby apod.

Vlastní správa

Obsah ve svých rukou.

K dodávaným prezentacím a aplikacím dostanete osobní přístupy pro administraci webových stránek a objednávek. Buďte nezávislý a řiďte si obsah webu svépomocí. Jen to Vám umožní rychle reagovat na náhlé situace a udržíte svůj web nadále aktuální a přínosný bez dalších investic. Vše budete mít pevně v rukách. Máte více zaměstnanců, správců webu? Pomocí přiřazovaných práv a logování událostí na webu můžete mít přehled, co kdo může a co na webu dělá.

Pro realizaci používáme redakční systém Drupal

Všestranný a rozšířitelný

Jedná se o otevřený a modulární systém. Je možné kombinovat a modifikovat nespočet modulů a vytvářet tak nejrůznější a originální webové aplikace a stránky.

Bezpečnost

Vzhledem k vývojářské podpoře a světovému užití Drupal podléhá přísnému testování bezpečnosti, a to jak ze strany komunity Drupalu, tak ze strany bezpečnostních expertů.

Díky častým aktualizacím budete vždy chráněni před bezpečnostními riziky a útoky.

Správa obsahu

Veškerá správa obsahu probíhá skrze webové rozhraní, ve kterém se nachází intuitivní administrační prostředí.

Správa uživatelů

Jedná se o víceuživatelský systém, kde lze přidávat libovolný počet uživatelů, řídit jejich obsah a práva.

Je tak možné vytvořit uživatelské účty pro zaměstnance úřadu, kde si každý bude moci spravovat svou agendu a obsah.

Máte zájem o spolupráci?

Váš projekt nás zajímá. Rádi s Vámi probereme možnosti realizace
a navrhneme optimální řešení.