Základní specifikace systému

Konfigurátor KNS je nový intuitivní program, který poskytuje větší komfort při práci s výrobky KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů, včetně systémů se zachováním funkčnosti při požáru. Je uživatelsky příjemný, nevyžaduje hluboké znalosti o výrobcích a jeho základní myšlenkou je vytvoření jednoduché soupisky materiálu potřebného k sestavení kabelové trasy.

  • vždy aktuální výrobky
  • rychlá orientace v programu – intuitivní uživatelské prostředí
  • snadné sestavení trasy- příslušenství a zavěšení kabelové trasy
  • možnost uložení projektu a následného doplňování
  • výsledná soupiska včetně EAN kódů

Charakteristika projektu

Projekt KNS (konfigurátor nosných systémů) byl vytvořen v návaznosti na tvorbu webových stránek pro společnost Kopos a.s., která je výrobcem eletroinstalačního úložného materiálu. V rámci svého portfolia společnost nabízí stovky produktů, vytvoření konfigurátoru, který by automaticky napočítával potřebný materiál pro jednotlivé kabelonosné trasy, byl výzvou. Systém je primárně určen pro projektanty, je však přístupný každému. Systém dokáže realizovat normované a požárně odolné nenormované trasy. Uživatel postupuje plánováním své trasy, systém reaguje produktovou nabídkou a možnostmi se zachováním parametrů a potřeb. Výsledkem se soupis potřebného materiálu k sestavení trasy. Díky vzájemnému propojení s e-shopem, skladovými zásobami, jsou k dispozici všechny potřebné údaje k sestavení finální objednávky. Systém tedy šetří čas nejen uživatelům v rámci plánování, ale také zaměstnancům společnosti.