Tvorba webových stránek pro Lázně Dubí. Prezentace prostor, služeb, informací a ubytování včetně rezervačního formuláře, který automaticky reaguje na dostupné ubytování v nabídce.

Rozsáhlé překlady do jazykových mutací včetně arabštiny, která je řešena absolutním obrazem, čtením zleva doprava.