Webové stránky značky NAX vytvořené za účelem prezentace kolekcí. Webové stránky jsou připojeny na službu API, pomocí které si aktualizuje obsah produktů a získává tak podkladový materiál pro správce, který utváří jednotlivé inspirace.

Vedle prezentace produktů je zde integrace webové služby s Instagramem, pomocí které se zobrazují poslední příspěvky.