Základní specifikace systému

  • Webová stránka městské částí
  • Oceněná jako 2. nejlepší web obce v ČR
  • Požadavky na použitelnost a bezbariérovost
  • Požadavky na povinně zveřejňované informace
  • Rozsáhlé multiuživatelské administrační rozhraní
  • Veliké množství el. služeb
  • Mobilní aplikace

Charakteristika systému

Nový portál veřejné správy vytvořen pro městskou část Praha - Kunratice. Kromě povinně zveřejňovaných informací a dalších povinných náležitostí, obsahuje spoustu funkcí a možností, které nabízejí občanům komfortní přístup k informacím a zaměstnancům úřadu usnadnění práce a komunikace s obyvateli. Portál obsahuje široké možnosti kategorizace a přístupu k informacím, a to pomocí rozšířeného vyhledávání a možností filtrací, tagů a provázání agend s prezentovanými daty a zaměstnanci úřadu a mnoho dalšího.

Stránky jsou vytvořeny jak v grafické, tak i v podobě bez grafiky, která je osekána o nadbytečná data pro lepší, bezbariérový přístup. Uživatel, který přistupuje přes mobilní zařízení si může všimnout i odlišné verze na svém telefonu.