Webové stránky kancelářské budovy, řešený pomocí grafiky, která je do celé šíře okna prohlížeče. Web je tvořen jednotlivými bloky, které svou typografií mohou být libovolně a v libovolném množství poskládány.

Systém obsahuje unikátní systém řešení volných prostor, které uživatel může poptávat. Tento systém integruje řešení navigátoru budovy a interaktivní administrace, ve které administrátor zakresluje pronajaté prostory.