Unikátní energetický portál společnosti CE.ENERGY, který spojuje klienty se službami společnosti.

Portál komunikuje se systémy dodavatelů elektrické energie, získává informace o odstávkách elektrické energie, ty propojuje s odběrnými místy a umožňuje objednání náhradních zdrojů a tím zajištění náhradní dodávky elektrické energie. Klienti pak nejsou bez odstávky provozu.

Řešení propojuje několik aplikací v jednu, komunikuje s účetním systémem Flexibee a se CRM Raynet ve všech směrech.

Systém se vedle zajištění náhradních zdrojů elektrické energie stará také o evidenci smluv a automatizaci plateb, fakturace a mnoho dalšího.