Stránky pro Prahu – Dolní Chabry jsou svojí strukturou méně rozsáhlé než naše předchozí realizace pro městské části. Externí systém úřední desky, který byl podle požadavku zadavatele zachován v původní podobě, jsme elegantně začlenili do struktury webu.

Dále se na stránkách nachází přehled aktualit, kalendář akcí MČ, zpravodaj, elektronickou podatelnu a všechny potřebné kontakty. Návštěvníci zde naleznou i sekci Kultura a volný čas, návody pro řešení životních situací a další důležité informace. 

Stránky jsou vytvořeny jak v grafické, tak i v podobě bez grafiky, která je osekána o nadbytečná data pro lepší, bezbariérový přístup. Uživatel, který přistupuje přes mobilní zařízení si může všimnout i odlišné verze na svém telefonu.

Základní specifikace systému

  • Webová stránka městské části
  • Požadavky na použitelnost a bezbariérovost
  • Požadavky na povinně zveřejňované informace
  • Začlenění externího systému úřední desky
  • Rozsáhlé multiuživatelské administrační rozhraní
  • Zjednodušená struktura webu při zachování všech povinných sekcí