Tvorba webových stránek městské části Praha-Lysolaje. Ihned po spuštění byly stránky přihlášeny do soutěže Zlatý Erb o nejlepší webové stránky obce. V krajském kole se umísti na krásném třetím místě.

Praha-Lysolaje má správu obsahu webu zcela ve svých rukou. Využívají k tomu administraci, ve které mohou upravovat a přidávat obsah do jednotlivých sekcí. Obsah je skládán z bloků, tím nedochází k omezení a stránka může být libovolně formátována. Bloky mohou být textové, grafické, odkazující na jiný obsah, nebo na soubory, vše v předdefinovaném formátu.

Stránky měst, obcí i zřizovaných organizací musí splňovat standardy, ty jsou v tomto případě splněny nejen dnem spuštění, ale i pravidelnou správou.