Portál pro Prahy 13 za účelem monitoringu a veřejného mínění.  Webové stránky nabízejí prezentaci aktualit, informace o projektu, možnost zadání připomínek a získání výstupu šetření.