Prezentační stránky společnosti Vinograf. Specialitou této prezentace je, že administrace probíhá pomocí jiné webové stránky, přesněji pomocí Hladinky.cz, kterou jsme vytvořili již dříve. Na portále se pak promítají lístky a jiné informace, které jsou čerpány z účetního systému. Kromě těchto informací je portál připraven na další jazykové mutace a rozšíření.