Webové stránky s rozsáhlým množstvím informací, které byly zpracovány a utříděny do logické struktury a nabídky služeb a podslužeb. Systém nabízí provázání a kombinace článků, nabídky produktů, vazby produktů na služby, na soubory, přehledy a katalog produktů a doplňkových informací.

Celý web je řešen způsobem, který umožňuje správci jednoduché skládání obsahu z typologických bloků. Díky intuitivnosti dokáže administrátor i s nižším umem vytvořit hezkou landingpage.