Spolupráce s leteckou společností zahrnovala tvorbu webových stránek pro propagaci jejich služeb, tvorbu firemní identity, bannerů, letáků, polepu aut a mnoho dalšího.