Aplikace vytvořená pro společnost Intercars určená pro motivaci pracovníků. Systém eviduje prodeje jednotlivých pracovníků, produkty a množství, a vyhodnocuje nejlepší pracovníky, kteří následně získávají hodnotné ceny. Systém tyto výsledky dále exportuje pro potřeby managementu.