Webové stránky vytvořené pro MČ Praha Ďáblice. Po spuštění ohodnocení 2. místem v soutěži Zlatý Erb v krajském kole. Obsahuje administrační rozhraní pro pracovníky úřadu, jejichž účty podléhají několika úrovním oprávnění. Webové stránky jsou pak responzivní, kategorizované s příjemnou grafikou určenou pro snadné vyhledávání informací.