Pro naší práci využíváme redakční systém Drupal a jelikož se nás často ptáte oč jde, rádi bychom Vám tento pojem v krátkosti představili.

Open source CMS Drupal

Open source CMS Drupal je modulární systémem, který je zcela zdarma k dispozici na oficiálních stránkách, které se zabývají jeho distribucí, vývojem a sdružováním komunity spjaté s tímto systémem. Tento CMS je ceněn pro svou všestrannost, bezpečnost a dostupnou podporu, která je díky velkému počtu vývojářů prakticky neomezená. Podstatu Drupalu lze shrnout do dvou zásadních vlastností a těmi jsou modularita a všestrannost.

Díky těmto vlastnostem je možné zajistit kompaktní použitelnost napříč internetem i intranetem a vybudovat na tomto CMS libovolně zaměřenou webovou prezentaci, či aplikaci.

Silný nástroj pro vývoj

Tvorba webové prezentace v Drupalu je založena na kombinování vybraných modulů/stavebních bloků do podoby, která vyhovuje předem daným požadavkům. Při vytváření a správě systému se využívá administrační rozhraní a případné formuláře a obsluhování tohoto CMS se obejde bez zásahů do zdrojového kódu. Drupal je volně dostupný software, který nabízí nespočet modulů, které procházejí neustálým vývojem a reflektují v co nekratším čase rozvoj webových technologií. Díky tomu můžou aplikace a webové prezentace vystavené na Drupalu držet krok s dobou.

Jak se dozvíme na oficiálních stránkách , tak Drupal je využíván některými největšími stránkami na webu, jakými jsou například The Economist (http://www.economist.com/), Examiner.com (http://www.examiner.com/), nebo stránky Bílého domu (http://www.whitehouse.gov/).

Zajímavostí je, že CMS Drupal vznikl jako školní projekt holandského studenta Driese Buytaerta, který v rámci univerzitního projektu navrhnul webové stránky, přes které bylo možné sdílet soubory a zasílat si zprávy mezi uživateli. Velkému rozmachu Drupalu napomohlo až jeho rozšíření mezi komunitu vývojářů, kteří systém začali zdokonalovat a právě díky jeho modularitě rozšiřovat jeho funkce. Do této komunity se nyní může zapojit kdokoli na světě. Díky všem těmto faktorům a i dílem náhody se Drupal stal jedním z nejpoužívanějších CMS ve světě.

Pro realizaci používáme redakční systém DrupalVšestranný a rozšířitelný

Jedná se o otevřený a modulární systém. Je možné kombinovat a modifikovat nespočet modulů a vytvářet tak nejrůznější a originální webové aplikace a stránky.

Bezpečnost

Vzhledem k vývojářské podpoře a světovému užití Drupal podléhá přísnému testování bezpečnosti, a to jak ze strany komunity Drupalu, tak ze strany bezpečnostních expertů.

Díky častým aktualizacím budete vždy chráněni před bezpečnostními riziky a útoky.

Správa obsahu

Veškerá správa obsahu probíhá skrze webové rozhraní, ve kterém se nachází intuitivní administrační prostředí.

Správa uživatelů

Jedná se o víceuživatelský systém, kde lze přidávat libovolný počet uživatelů, řídit jejich obsah a práva.

Je tak možné vytvořit uživatelské účty pro zaměstnance úřadu, kde si každý bude moci spravovat svou agendu a obsah.

Pojďte do toho s námi

Zavolejte nám na +420 603 330 150, nebo nám napište na info@drualas.cz

Kontrola proti robotům a spamu.